18/01–25/04 Torsdagar
18:50
Terminskort 2250:-
Köp terminskort

Fascial Maneuvers / Optimum

Ny spännande klass! Var din egen terapeut och få bukt med obalanser och smärtproblematik med hjälp av övningar från Human Garage. I denna klass lägger vi fokus på fascian = bindväven, för att få igång flödet och cirkulationen i områden som blivit förtätade pga högt tryck. Vi använder olika andningstekniker och övningar för att fördela trycket i kroppen och sen avslutar vi passet med några posturala och stabiliserande övningar från Optimum metoden och från Stuart McGill som är specialist på smärtproblematik. Enkla supereffektiva övningar som passar dom flesta, ingen tidigare erfarenhet behövs men se introduktionsvideo.

envelope-oclock-ocalendarcredit-cardcalendar-check-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram