Om Yoga

Patanjalis Yoga-Sutra är en filosofisk text som skrevs för mer än 1500 år sedan. Där definierar Patanjali  yoga i sutra 1:2  som ”yogas citta-vrtti-nirodhah”  Yoga är stillandet, hejdandet av sinnets rörelser. Yoga är något vi upplever när sinnets rörelser stillats.

Patanjalis Astanga yoga = åtta delar

  • Patanjalis Yoga–Sutra beskriver Astanga, de åtta delarna så här.
  • Yama = Förbuden, som består av fem delar och handlar självkontroll och moraliska principer, en vägledning till att relatera till vår omvärld på bästa sätt.
  • Niyama = Påbuden, som består av fem delar och handlar om åtaganden hur vi i vårt dagliga liv kan ta hand om oss på själva genom yttre och inre rening, för att känna oss tillfreds och vara i balans.
  • Asana = Ställningen, rörelserna vi gör på yogamattan.
  • Pranayama = Behärskandet av andningen.
  • Pratyahara = Undandragandet, vi riktar uppmärksamheten inåt.
  • Dharana = Fasthållandet, koncentration.
  • Dhyana = Meditationen
  • Samadhi = Försjunkandet

Dessa delar vägleder och hjälper oss att utveckla och fördjupa förståelse och medvetenhet. De första fyra delarna Yama, Niyama, Asana och Pranayama är de mer yttre delarna av de åtta. De handlar om hur vi relaterar till vår omvärld, sköter om oss själva, hur vi använder kroppsrörelser och andning till att transformera, balansera och rena vår kropp och sinnet.  I Pratyahara, den femte delen, där drar vi undan våra sinnen, vänder oss inåt och lämnar den mer yttre världen. De tre sista delarna, Dharana, Dhyana och Samadhi kallas för de tre inre delarna, övningarna, där den ena delen leder till den andra för att tillslut uppleva Samadhis olika nivåer av sinnets fulländning.

Yoga påverkar oss på många plan, hjälper oss att hantera vår verklighet och stödja livet. Vi kommer ofta till klassen på grund olika anledningar, ofta handlar det om att må bättre på något vis. Några kommer för att de fått höra att det är en bra träning för kroppen, andra för att ha en meditativ stund medan en del känner sig stressade och vill ha ett redskap till att varva ner och hantera vardagen. 

Yogan är vad vi gör den till, vissa fokuserar på det mer fysiska under passet, andra upplever det mer meditativa. Det är dock vanligt att vi efter en tids utövande upptäcker att vi får så mycket mer än vad vi från början kom till klassen för, vi börjar se och förstå att allt hänger samman.

Vi möter oss själva på yogamattan och det är viktigt att gå varsamt och vänligt fram. Att vara uppmärksam på vad vi behöver just nu och välja en klass, yogaform utifrån det och komma ihåg att det är också föränderligt.

Ingen yogaform är bättre än den andra, klasserna kan se lite olika ut, någon är mer fysisk och någon klass är lugnare men de leder oss mot samma mål, att stilla sinnet, transformera det som behövs för att skapa balans i våra kroppar och våra liv.

envelope-ocalendar-check-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram