Optimummetoden

Stark inifrån och ut

Har du ont, genomgått många behandlingar och mår bra en stund men sedan får tillbaka besvären, då kan detta vara något för dig.

Optimum metoden är en metod där fokus är att åtgärda grundorsaken till kroniska smärtor, återkommande skador och förbättra prestationsförmågan. En metod som jobbar med att få kroppen tillbaka till sitt naturliga läge, där hållningen ska vara avslappnad, naturligt upprätt och i rörelse ska kännas lätt och fri. Grunden är att balansera och stärka de muskler som är designad för att hålla upp våra kroppar (posturalmuskler) så att muskler och leder kan fungera på bästa sätt så att vi får en optimal position och en jämn belastning. 

Under lång tid har man studerat människor i natursamhällen (även små barn) som i princip inte lider av kronisk smärta, tittat på deras naturliga kroppshållning och rörelsemönster som leder till att dom har en jämn fördelning av belastning på kropp och leder, ingen sned belastning som orsakar smärta och slitage. På det viset kan kropp, muskulatur och leder arbeta och fungera på bästa sätt.

Grundare av denna metod är Pete Egoscue i USA och i Sverige har Markus Greus format Optimummetoden som grundar sig på denna posturala metod.

Optimera & balansera din kropp

Optimum konsultation

Startpaket på tre gånger = 3150 kr 

Är du intresserad över att själv ta ansvar och få ordning på dina besvär, vill du optimera, balansera och få din kropp att fungera så bra som möjligt efter dina förutsättningar för att minimera skador och förslitning, är du villig att göra jobbet, dvs köra övningarna för att komma tillrätta med smärta och obalanser, då är detta någonting för dig.

Vi träffas vid tre tillfällen a 90 minuter, sammanlagt 4,5 timmar

Vid första besöket genomförs en test, en noggrann analys och utifrån det skräddarsys ditt Optimum träningsprogram. Du får köra igenom övningarna som rekommenderas och du får med dig ett träningsprogram hem som du kör i ca 3 - 4 veckor.

Vid andra besöket görs en ny test och analys för att se av vilka förändringar som uppnåtts och vad som behövs åtgärdas. Du får köra igenom övningar och får ett nytt program att köra hemma i 3 - 4 veckor

Vid tredje besöket följer vi upp och testar, kör igenom övningar anpassade efter ditt behov och du får övningar för fortsatt träning hemma.

Varje besök består av test, träning och vid behov behandlingar, såsom mobilisering för att få muskler att arbeta optimalt, behandling av NL- punker (neurolymfatiska punkter) för att få igång flödet till muskler som är associerade till de olika punkterna, IRT-behandling (Injury Recall Technique) – behandlingen handlar om att nollställa i nervsystemet i förhållande till fysiska trauman, EFT- behandling (Emotional freedom techniques) för att släppa på känslomässiga blockeringar

Ser fram emot att ses Elisabeth

Anmäl dig här
envelope-ocalendar-check-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram