16/01–23/04 Tisdagar
17:15
Terminskort 2250:-
Köp terminskort

Ashtanga fortsättningskurs Tisdag

Ledd half primary series med traditionell vinyasa-räkning på sanskrit. Vi leder dig genom Ashtangans halva första serie och alla de avslutande ställningarna. Denna kurs är för dig som gått grundkurs eller har motsvarande erfarenhet sedan tidigare och har bra koll på ordningsföljden av ställningarna. Denna nivå har drop-in med förkunskaper som behövs.

Ashtangayoga

När vi idag pratar om Ashtanga Vinyasa Yoga (kallas idag oftast bara för Ashtanga yoga) så syftar vi till metoden som Sri. K. Pattabhi Jois grundande. Sri. K. Pattabhi Jois kom från staden Mysore i södra Indien och idag förs metoden vidare av hans barn Manju Jois, Saraswathi Jois och hans dotterson R. Sharat Jois samt alla lärare och elever världen över.

Ashtanga betyder åtta delar och baseras på de 8 delarna som omnämns i Patanjalis Yoga Sutra. 

Ashtangayogan består av 3 specifika sekvenser av positioner som är sammanlänkad med andningen och som påverkar kroppen, nervsystemet och sinnet.

  • Primary series – Yogas Chikitsa , Yoga Terapi, renar, stärker och balanserar våra vävnader och organ i kroppen.
  • Intermediate Series – Nadi Shodana, stärker, renar och balanserar vårt nervsystem och vår mer subtila energikropp.
  • Advanced Series – Sthira Bagha, integrerar styrka, den fysiska kraften med lätthet och förfining av rörelser. Den delas in i 4 sektioner, A, B, C och D eller 3, 4, 5 och 6-serien

Den traditionella metoden är att din lärare lär ut en och en övning i taget och när du är både stadig (stihra) och bekväm (sukham) i positionen och har en lugn andning så är du redo för nästa övning.

När vi utövar våra ställningar så är det tre områden vi fokuserar på och försöker synkronisera tillsammans för att utveckla vår förmåga att vara närvarande och stilla sinnet, detta kallas för Tristhana. 

Tristhana består av

  • Postures (Bandhas) Vi använder ställningar för att rena, lugna och balansera vår kropp.
  • Breath (Ujjayi) Andningen renar, lugnar och balanserar (bland annat) vårt nervsystem.
  • Gazing point (Dristi) blickpunkter vi fokuserar på för att balansera och lugna ner våra tankar

Asanas = övningarna vi gör består både av Vinyasa och Asana Stithi.
Vinyasa = rörelser synkroniserat med andningen, till och från positionen med fokus på Bandhas, Ujjayi och Dristi.
Asana Stithi = där stannar vi oftast i fem andetag och målet är att ställningen ska vara både stadig (stihra) och bekväm (sukham).

Du kan välja om du vill gå på en Ashtanga ledd klass eller Ashtanga mysore klass

Ashtanga ledd klass. Här leder och räknar läraren verbalt klassen genom positionerna som ligger i en viss ordning. En ledd klass är oftast en del av eller hela Ashtangans första serie.

Ashtanga mysore klass. Här yogar du tillsammans med andra men du gör det i din egen takt så långt du har kommit i den serie du utövar. Läraren finns i lokalen och hjälper och dig.

envelope-oclock-ocalendarcredit-cardcalendar-check-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram