Mindfulness Yoga

Vi använder oss av enkla rörelser synkroniserat med vår andning som stärker, stretchar ut och balanserar kroppen. Vi tränar oss på att vara med vår andning – medvetet närvarande i nuet.

Med hjälp av enkla rörelser stärker vi coremuskulaturen, släpper på spänningar i nacke/axelområdet och tränar upp stabilitet och balans.

envelope-ocalendar-check-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram