Optimum konsultation

Startpaket på tre gånger = 3150 kr 

Är du intresserad över att själv ta ansvar och få ordning på dina besvär, vill du optimera, balansera och få din kropp att fungera så bra som möjligt efter dina förutsättningar för att minimera skador och förslitning, är du villig att göra jobbet, dvs köra övningarna för att komma tillrätta med smärta och obalanser, då är detta någonting för dig.

Vi träffas vid tre tillfällen a 90 minuter, sammanlagt 4,5 timmar

Vid första besöket genomförs en test, en noggrann analys och utifrån det skräddarsys ditt Optimum träningsprogram. Du får köra igenom övningarna som rekommenderas och du får med dig ett träningsprogram hem som du kör i ca 3 - 4 veckor.

Vid andra besöket görs en ny test och analys för att se av vilka förändringar som uppnåtts och vad som behövs åtgärdas. Du får köra igenom övningar och får ett nytt program att köra hemma i 3 - 4 veckor

Vid tredje besöket följer vi upp och testar, kör igenom övningar anpassade efter ditt behov och du får övningar för fortsatt träning hemma.

Varje besök består av test, träning och vid behov behandlingar, såsom mobilisering för att få muskler att arbeta optimalt, behandling av NL- punker (neurolymfatiska punkter) för att få igång flödet till muskler som är associerade till de olika punkterna, IRT-behandling (Injury Recall Technique) – behandlingen handlar om att nollställa i nervsystemet i förhållande till fysiska trauman, EFT- behandling (Emotional freedom techniques) för att släppa på känslomässiga blockeringar

Ser fram emot att ses Elisabeth

Startpaket på tre gånger = 3150 kr 

Är du intresserad över att själv ta ansvar och få ordning på dina besvär, vill du optimera, balansera och få din kropp att fungera så bra som möjligt efter dina förutsättningar för att minimera skador och förslitning, är du villig att göra jobbet, dvs köra övningarna för att komma tillrätta med smärta och obalanser, då är detta någonting för dig.

Vi träffas vid tre tillfällen a 90 minuter, sammanlagt 4,5 timmar

Vid första besöket genomförs en test, en noggrann analys och utifrån det skräddarsys ditt Optimum träningsprogram. Du får köra igenom övningarna som rekommenderas och du får med dig ett träningsprogram hem som du kör i ca 3 - 4 veckor.

Vid andra besöket görs en ny test och analys för att se av vilka förändringar som uppnåtts och vad som behövs åtgärdas. Du får köra igenom övningar och får ett nytt program att köra hemma i 3 - 4 veckor

Vid tredje besöket följer vi upp och testar, kör igenom övningar anpassade efter ditt behov och du får övningar för fortsatt träning hemma.

Varje besök består av test, träning och vid behov behandlingar, såsom mobilisering för att få muskler att arbeta optimalt, behandling av NL- punker (neurolymfatiska punkter) för att få igång flödet till muskler som är associerade till de olika punkterna, IRT-behandling (Injury Recall Technique) – behandlingen handlar om att nollställa i nervsystemet i förhållande till fysiska trauman, EFT- behandling (Emotional freedom techniques) för att släppa på känslomässiga blockeringar

Ser fram emot att ses Elisabeth

envelope-ocalendar-check-o linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram